Nerdrum blir Europas første kultur økonomiske fange

-
Bingo krim. -Han blir straffet for sine økonomiske handlinger, ikke politiske. Du blir ikke dømt for å stemme på en luftboble, verdensparti eller hva det nå er som svever av tankegods langt der oppe i fjernhjernen hans, sier KK (Kunst Krim, tidligere Kvinner og Klær).

-Denne saken inngår i vår nye strategi å ta frontmenn. Overflate krimminelle egner seg mye bedre for norske rettsaler en bakmenn fordi de er enklere å ta. Hadde vi gått løs på bakmennene i denne saken ville vi tapt, men ignorerer vi helheten og fokuserer bare på Nerdrum vinner vi!


Foto nopsa