Knutepunktsykehus i fare for å rase sammen

Internhelikoper som rota seg bort etter å ha prød
 å finne fram på Fullevål. 
Knute på tråden. Fullevål sykehus, landet desidert største på korridor operasjoner, pasientstapping og sammenbanking av avdelinger står i fare for å kollapse etter 125 års kontinuerlig festivaldrift.

-Det var ingen som tenkte på dette virrvarret av et orienteringssykehus skulle stå så lenge i 1887. Da hadde de nok gått for en annen planlegging enn "vi tar en dag av gangen". Etter 45658 dager burde kansje noen lukta lunta, sier festivalsjef Pulsrud.

 Foto (UNN)