Bøtelegger svensker som jobber overtid

Kjørgodtsbord. Etter att norske trailersjåfører begynte å bli bøtelagt i sverige for overvekt svarer norske myndigheter med å bøtelegge svenske gjestearbeidere for overarbeid.

-Hva er 20.000 spenn for en nordmann? Vi følte det ble for dumt å klage, men det er prinsippet. Sverige har så bra veier att det er opplagt bøten er spesialkonstruert til å tappe nordmenn for kroner. Hvorfor skulle de ellers lage en lov som bare slår dårlig ut for nordmenn og la vær å si ifra?

-Hvis ikke sverige slutter med norgesboten trekker vi tilbake arbeidstillatelsene og innkvartere alle svensker på asylmottak i påvente av arbeidstillatelse.

Hvor lang behandlingstiden blir kommer ann på de svenske trailertrash myndighetene.

 Foto Siri B.L.