Nord Korea innfører obligatorisk opplæring i Nynorsk

På barneskolen i Yongdongdung leker barna med livet som
innsats i friminuttene.
Nord Norsk. -Det er viktig å gi elevene den kunnskapen de får brukt for i livet og da faller det oss naturlig å velge Nynorsk som fremmedspråk, sier

-Det er først og fremst ett ledd i internasjonaliseringen av Nord Korea. De lærer ikke bare å snakke Nynorsk, de lærer å fikse også.

-Vi tror Nord Koreanere vil møte den harde konkurransen på jobbmarkedet bedre med Nynorsk i bagasjen. Det er så sært att det får vår kultur til å virke eksotisk.

 Foto Tequila Partners