Blir Batman sinna av rapporthånderingen

Definisjonsavmakten. Mens vi venter på ris... ministerne er borte, nøkkelpersoner holdes konfidensielt, tilliten er brutt...

Hva er det vi egentlig venter på?

Risengrynsgrøt?

Foto rjrgmc28