Trenger 2 verdenskriger på å sikre regjeringskvartalet

Obduksjonslokalet. 10 nye år vil det ta å stenge Grublegata for uvedkommende ifølge fornyings dept.

Terrorister oppfordres til å finne andre mål i mellomtiden, helst i utlandet.

Foto Harald Groven