Machopatruljen strammer opp blautfiskene

Testo-TV. Homsepatruljen møter konkurranse fra uventet hold med dette rølpeberget. -Her er det ikke rom for mjauing. Her skal guttevalpene mannes opp. Så får vi se i løpet av sesongen om de klarer å bli machoseksuelle, sier Bad Boy.

-Uten å røpe for mye av innholdet kan vi si att Norge bør være svært glad for att ingen av deltakerne har søkt seg til millitæret. Alle oss i produksjonsstaben er av den oppfatning att de jålebukkene egner seg best foran kameraet.

-Bortsett fra når de går rundt i army gear. Da må de skjermes. Det blir for dumt.

 Foto kozumel