Bør Islam Få Spesialbehandling?

Nei, det er ikke en funksjonshemmet religion. Da trenger den heller ikke støtteordninger. Det ville være usolidarisk overfor de som virkelig trenger hjelp.