Kvinner Ønsker Undertrykking

I følge forskjell og eksluderingsdepartementet foretrekker kvinner menn med høyere lønn enn dem selv. Det har faktsk aldri skjedd att en høytlønnet kvinne har valgt en mann på sosialstønad.