Klarer ikke bryte ut av forskningsmiljøet

Erfaringer viser at de som først begynner på en forskende løpebane, oftere enn andre fortsetter med forsknings handlinger og får et liv preget av ensomhet, lite penger, svekkede sosiale evner og til slutt ett tilbaketrukket liv.

Få klarer å finne seg nye venner etter att de har begynt med forskning og etterhvert får de vanskligheter med å bryte ut av miljøet.