NAV Hjelper NAV

Det jobber såpass mange i Nav nå att de utgjør en betydelig andel av befolkningen. Som igjen forklarer hvorfor de ikke svarer på telefonen og bruker to uker på sin interne postgang. Treg intern kommunikasjon er helt avgjørende for å opprettholde aktivitets nivået hos de ansatte. Hvis nav virkelig tok i bruk de resursene de har til rådighet så ville de måtte si opp 3/4 av arbeidstokken. Derfor vil alltid en ubegripelig høy andel av befolkningen være på utredning. Ikke for de trengedes, men for nav`s skyld. Budsjettet går jo hovedsaklig til dem selv.