Nye Norge

Arbeidsinnvandringen er blitt så høy att Staten ser seg nødt til å deportere nordmenn for å holde befolkning stabil. Siden innvandrerne er mer tilbøylige til å godta dårlige rammebetingelser ser ikke staten noen grunn til å være lojal ovenfor nordmenn. Dette er jo en eventyrlig mulighet til å skaffe ett nytt folk.