Outsourcer Gamlehjem

Staten outsourcer gamlehjem til Somalia. De ansatte slipper å flytte til Norge, staten sparer penger på lavere lønninger og Norge slipper alt drite med innvandrere.