Øker Taksten På Kvegtransporten

Prisene på kollektivtrafikken økes ytterligere for å legitimere de kunstig høye bil avgiftene. "Bir det for attraktivt å ta bussen parkerer jo hele landet bilen over natta, derfor er vi nødt til å ta kunstig høye priser. Ellers så får vi jo ikke solgt noe bensin", sier smøretanten fra Statoil. På spørsmål om alle de mange nye bensinstasjonene langs veien kan ha noe å gjøre med nedleggelsen av buss, ferge og tog tilbudet svarer han "Ha ha ha ha ha ha ha ha".