Spynorsk Mordliste

Spynorsk Mordliste utgitt av Det Norske Samlaget, bedre kjent som det norske samleie, er den boken som har omkommet flest ganger i Norge. Det er den eneste boken i verden som har blitt massakrert mer enn jødene. Forlaget stiller seg svært positive til den massive bok kremeringen og forteller att den kommer i ett nytt opplag på opptenningspapir.