Nasjonalsosialismens Nye Ansikt

Nav er Norges desidert mest forhatte merkevare. Selveste satan må vike for det enorme hatet nav vekker i den norske folkesjelen. Ikke siden krigens dager har vi hatt ett like utskjelt hatobjekt i Norge. Og ikke siden krigens dager har en organisasjon i Norge vært mer villig til å bryte ned og ødelegge mennesker enn Nav.