Mer Kriminalitet

Kriminalpartiet vil øke bevildningene til kriminelle aktiviteter. De ønsker å forebygge den økende tendesen til overlydighet blandt særlig norske nordmenn. "Hvis vi kan få nordmenn opp på asylsøker nivå så er vi svært fornøyd, men vi er nok nødt til å se realstisk på det og si oss fornøyd med innvandrer nivå", sier KrP leder Ronny Jonny.