Egen Politirapport Avslører

I følge rapporten er ikke Norsk politi godt nok rustet til å håndtere terror. Siden flere nordmenn dør av lynnedslag enn terror spiller det ingen rolle.