Bompengefondet

Det Norske Bompengefondet er i ferd med å passere oljefondet. Fondet som forvaltes av Norges Bomringer har til hensikt å skaffe størst mulig avkastning fra norske veier. Bomstasjonene plasseres etter etiske kjøreretninger utarbeidet av krtikkrådet for Statens Bompengefond. Siden bompenger har vist seg å være enormt lønnsomt vurderer Statoil å droppe hele olje og gass virksomheten og heller borre etter bomringer.