Tvangsarbeiderpartiet

Sykepleiere, gjestearbeidere og praksisplassarbeidere krenkes av Arbeiderpartiets slagord arbeid til alle og ber om at det justeres til Lønn Til Alle.

Selv Hitler sysselsatte alle, men ikke alle fikk lønn.