Muslimske Ledere Krenker Sine Egne

Muslimske homser føler seg krenket av de bildene deres ledere tegner av dem. "Vi er dypt såret og føler oss forfulgt. Våre muslimske ledere må respektere våre følelser og slutte å gjøre narr av vår legning. Det burde være forbud å krenke muslimske homofile".

De muslimske ledere viser på sin side til undertrykkingsfriheten og sier att de kan ikke slutte å gjøre narr av muslimske homoer fordi det sårer deres homo erotiske føelser. "Skal vi ha ett undertrykkende samfunn så er det veldig vikting att vi stenger ønskede elementer ute og opprettholder en kunstig og falsk harmoni".