Kinesiske Tilstander

Myndighetene i Beijing roser Norge for det de liker å kalle kinesiske tilstander i det norske politiet. Særlig imponert er de over den industrielle nedopingen av forsvarsløse mennesker uten att menneskeaktivister griper inn. Kina øyner muligheten å kvitte seg med den endeløse kritikken av brudd på menneskerettighetene og ønsker i den sammenheng å skolere sine egne rekrutter i tvangsmedisinering på den norske politihøyskolen.