Kompliseringsetaten

Kompliseringsetaten foreslår omlegging til venstrekjøring i halvparten av landets fylker fra og med forrige måned. Da kan nemlig halve befolkningen bøtlegges for å ferdes mot kjøreretningen og resten miste sertifikatet i rundkjøringene. Finansdepartementet stiller seg på generelt grunnlag positivt til alt som bringer klingende mynt i statskassen og insisterer på utvidet kjøreopplæring med snurrekurs til 5 tusen kroner.