Tid Er Penger

I det norske gjeldsfengslet nedbetaler fangene 20 kroner og 81 øre i timen på bøtene de ikke er i stand til å betale. Hvis fangene ble verdsatt like høyt som polske gjeste arbeidere ville soningstiden bli redusert med tre fjerdedeler. Og hvis de fikk samme lønn som sjefen i Statoil ville straffen vært sonet i løpet av noen nano sekunder.