Norges New Orleans

Den Amerikaske Ambasaden i Norge reagerer på det de kaller samfunnsrasisme i det norske velferdsstaten. "Dere har ikke de dype rasemotsetningene som vi hadde, men alikevel klarer dere å segregere store deler av befolkningen i nav reformen. Der utvikler dere feil vei!"