Skole Fengsels Ordningen

Skolefritidsordningen i Iran, populært kalt Skole Fengsels Ordningen tilbyr alle Iranske skolebarn tre timers lekse hjelp under frivilling tvang. I tillegg lærer de å tenke uselvstendig, ikke høre på sine foreldre, elske nasjonen og personlighets fjerning.