Verdens Beste Meningsfengsel

Cuba har ikke bare ett av verdens beste helsevesen, de har også ett av verdens beste meningsfengsel. Ikke en uønket meningsfugl har klart å rømme fra verken arbeidskoloniene eller fengselscellene. Siden 1959 har over 100 000 krimminelle meningsmennesker blitt stuet bort for disharmoniens harmoni. Hadde de enda valgt å snakke med isteden for mot, ville de ikke bare kommet unna med det, de ville blitt belønnet for det.