Fattigdom, sykeligjøring, trakkasering & tvangsnarkotisering

Hva forteller denne typen aktivitet om nav og samfunnet vi lever i? At det ikke har vært store utviklingen siden vikingtiden.