Kunsten å Krangle

Statens Krangle Kontor søker bråkete byråkrater med dårlig norsk kunnskaper. Jo værre jo bedre. Nye innvandrere anbefalles å drite i norsk opplæringen og heller søke. Gamle innvandrere vil bli vurdert som nordmenn og frarådes å ta kontakt. Så sant de ikke er idioter eller hissigpropper. Disse oppfordres til å søke på det sterkeste. Særlig de med uforstålige voldsdommer. Mot gyldig fremvist fengsels attest annsettes det ved fremmøte.